1400/11/04-16:23 کد خبر: 50
انتقال دفتر ایده نگار امیرکبیر به مرکز کارمانا، شعبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتقال دفتر ایده نگار امیرکبیر به  مرکز کارمانا، شعبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر


آدرس دفتر: خیابان حافظ، خیابان رشت، درب شمالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه همکف