سوالات متداول


حفظ محرمانگی اطلاعات اختراع، در این دفتر چگونه تضمین می شود؟

پس از ثبت درخواست و پیش از نگارش اختراع اسناد تعهد محرمانگی فی مابین مخترع و درفت نویس امضا شده که مسئولیت حقوقی به جهت حفظ و عدم انتشار اطلاعات مخترع ایجاد می­کند.


آیا می­توان بدون مشاوره با کارشناس دفتر، درخواست نگارش اختراع نمود؟

استفاده از مزیت مشاوره با کارشناس ریسک رد شدن اختراع و صرف هزینه و زمان بر یک ایده که فاقد ارزش لازم برای ثبت باشد را کاهش می­دهد. فلذا به شما پیشنهاد می­شود که پیش از ثبت درخواست نگارش اختراع از قسمت مشاوره و درخواست راهنمایی استفاده کنید. علی ای حال ثبت درخواست نگارش پیش از مشاوره ممنوعیتی ندارد.


افشای اختراع چیست؟

در صورتی که مخترع اقدام به افشای اختراع نماید، مطابق با قانون ثبت اختراعات ایران، اگر تاریخ افشا تا 6 ماه قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه باشد، با توجه به مهلت ارفاقی، امکان ثبت وجود دارد. در غیر این صورت به دلیل افشا حق ثبت از متقاضی سلب می شود.


چه مواردی شامل افشا می باشد؟

هرگونه انتشار اعم از چاپ مقاله، انتشار ویدئو یا عکس و حتی سخنرانی از اختراع یاد شده در صورتی که بیش از 6 ماه از زمان انتشار آن گذشته باشد مشمول قانون افشای اختراع و منجر به رد آن در پروسه داوری می­شود.


شرایط ثبت اختراع چیست؟

داشتن گام نوآوری، ابتکار و منفت صنعتی که به تفکیک در صفحه اصلی سایت (معیارهای ثبت اختراع) تشریح شده­اند.


مدت حمایت از اختراع چند سال می باشد؟

20 سال منوط به پرداخت منظم اقساط سالیانه می­باشد.


موارد غیر قابل ثبت چیست؟

-کلیه نظریه‌های علمی و روش های ریاضی

 - طرح، نقشه و روش‌های نوین بازی فکری و فعالیت‌های ذهنی

 - آثار هنری، ادبی، زیبا شناسی، نمایشی

- شیوه‌ای جدید از ارائه‌ی خروجی یک برنامه‌ی رایانه‌ای

- روش‌های تشخیص و یا درمان انواع بیماری‌های انسانی و حیوانی

- پیدا کردن انواع گونه‌های گیاهی یا جانوری

- انواع اکتشافات و راه حل‌هایی که مخالف نظام عمومی و اخلاقی هستند؛ همگی به عنوان اختراع غیر قابل ثبت می‌باشند.


مدت زمان حمایت از ثبت اختراع چقدر می باشد؟

مدت زمان حمایت از حق امتیاز اختراع کننده، به مدت بیست سال است. قابل ذکر است که مخترع برای تمدید حمایت از حق امتیاز باید سالانه هزینه‌ای را پرداخت کند. بعد از گذشت بیست سال حقوق اختراع کاملا در اختیار عموم گذاشته می‌شود.


ثبت اختراع در ایران چقدر زمان می‌برد ؟

جهت ثبت اختراع در ایران از زمان ثبت اظهارنامه و ادعانامه تا اعطای حق امتیاز اختراع و ارائه گواهینامه آن حدودا، ۱۲ماه طول خواهد کشید. البته این مدت زمان، در صورتی است که اظهارنامه هیچگونه نقضی نداشته باشد.


چه حقوقی به اختراع ثبت شده اعطاء می شوند؟

 تصدیق ثبت اختراع به مالک آن حق انحصاری میدهد که بر اساس آن اجازه ندهد اشخاص ثالث از اختراع بهره برداری تجاری کنند. این حق شامل حق جلوگیری یا توقف فعالیت ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردات محصول یا فرآیندی است که بر اساس اختراع ثبت شده بدون اجازه مالک تهیه شده اند. لازم به ذکر است که ثبت اختراع به مالک آزادی استفاده یا حق بهره برداری از فناوری تحت پوشش اختراع ثبت شده را نمی دهد بلکه فقط به وی حق میدهد اجازه ندهد سایرین از آن استفاده کنند. با اینکه این موضوع ممکن است تفاوتی ظریف به نظر آید ولی برای درک سیستم اختراع و نحوه تعامل اختراعات متعدد امری ضروری است. در حقیقت، اختراعهای متعلق به اشخاص ثالث ممکن است با اختراعهای شما تداخل داشته و فصل مشترک داشته باشند، یکدیگر را در برگیرند یا آنرا کامل کند. بنابراین، ممکن است لازم باشد اجازه بهره برداری از اختراعات سایرین را بمنظور بهره برداری تجاری از اختراع خودتان یا بالعکس کسب کنید. همچنین، قبل از اینکه برخی ابداعات خاص از قبیل داده ها در تجارت مورد استفاده قرار بگیرند ممکن است لازم باشد برخی مجوزهای خاص کسب شوند(مثلا” تائیدیه فروش به بازار از نهاد نظارتی مربوط)