ثبت طرح صنعتی به چه معنا می‌باشد؟
ثبت طرح صنعتی بیشتر در ارتباط با ظاهر محصولات و انحصار کردن آن برای یک برند یا شرکت است. از آنجایی که ظاهر محصول اثر مستقیم بر فروش و ترغیب خریداران دارد می‌تواند بر تصاحب بازار توسط یک برند خاص موثر واقع شود. لذا ثبت یک شکل برای برند یا شرکت خاص اهمیت می‌یابد. شایان ذکر است در ثبت طرح صنعتی فناوری محصول مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد بلکه ظاهر محصول مورد ارزیابی واقع می‌شود.

مزایای ثبت طرح صنعتی چیست؟ 
قبل از هرچیز واضح است ثبت اختراع یا طرح صنعتی منجر به انحصار یک ایده یا طرح برای خالق آن خواهد شد و از جعل یا تقلب جلوگیری می‌نماید. طبیعی است که از منظر اقتصادی، انحصاری کردن شکل ظاهری‌ای که محصول منجر به گرفتن بازار تحت تملک برندی خاص شده و از کاهش فروش جلوگیری می‌کند. برند را مطرح می‌نماید و بر اعتبار محصول می‌افزاید. 

مراحل ثبت طرح صنعتی چیست؟ 
ثبت طرح صنعتی نیز می‌بایست مانند ثبت اختراع از طریق مرکز مالکیت معنوی وابسته به سازمان قوه قضائیه (سازمان اسناد و املاک کشور) صورت گیرد. پس از ارسال مستندات و مشخصات مالکین و صاحبان اثر، اظهارنامه به ثبت رسیده و پس از آن داوری اثر صورت می‌گیرد. شایان ذکر است پروسه ثبت تا اعلام نتیجه نهایی برای یک طرح صنعتی حدود 6 ماه زمان می‌برد که بسته به پاسخگویی متقاضیان، رفع نقص یا داوری ممکن است بیشتر نیز باشد.