تیم ایده نگار امیرکبیر متشکل از افراد خبره، مخترعان و کارشناسان اختراع است که هر یک با برگزاری دوره­های مختلف متشکل از آشنایی با اختراع، معاهده PCT، داوری اختراع و ... سالیانه وبینارها و کارگاه­های مختلفی را برگزار می­کند. برای اطلاع از فراخوان­های شرکت در دوره­های این دفتر به بخش خبرها و اطلاعیه­ها مراجعه فرمایید.