دنبال تجاری سازی و یافتن سرمایه گذار مطمئن هستید؟

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مادر دانشگاه­های صنعتی کشور است که سابقه زیادی در تجاری سازی، اجرای پروژه­های صنعتی و ثبت اختراع دارد. شرکت ایده نگار امیرکبیر با داشتن ارتباط قوی با واحدهای استارتاپ و تجاری سازی دانشکده­های این دانشگاه قابلیت معرفی شما را به این واحدها برای شروع یک پروژه تجاری دارد. برای درخواست ثبت ایده در یکی از واحدهای استارتاپی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از این لینک ثبت نام و درخواست خود را ثبت نمایید تا کارشناس ما با شما تماس حاصل نماید.


* این بخش همچنان در حال تکمیل است