محور اصلی فعالیت این دفتر، ارائه خدمات مالکیت فکری به هم¬میهنان عزیز، با بهره¬گیری از تجارب و دانش تخصصی خبرگان این حوزه که از جامعه دانشگاهی امیرکبیر گلچین شده¬اند، می¬باشد. مشاوره ثبت اختراع، نگارش مستندات اختراع، تدوین دفاعیه و پاسخگویی به داوران، اصلاح مستندات اختراع در مرحله اعتراض، همچنین ثبت طرح صنعتی و نشان تجاری را می توان از فعالیت¬های این مرکز برشمرد. تیم ایده نگار ایجاد اعتماد و کیفیت خدمات را سرلوحه کار خود قرار داده و از مخترعین گرامی و صاحبان صنایع دعوت می-نماید، حفاظت از مالکیت فکری خود را، با مشاوره با ما به ثمر رسانند. ما مفتخریم تا با مشاوره به مخترعین کشور و ثبت ایده¬های آن¬ها در راه بالندگی و رشد اقتصادی کشور ایران قدم برداشته¬ایم.

راه های ارتباطی
شماره تماس: 09921538761
سنا(سامانه نگارش اختراع): http://sana.aut.ac.ir/login1.aspx    
وب سایت: www.idehnegaroffice.ir
ایمیل: patent-consult@aut.ac.ir