چرا به مشاوره پیش از ثبت نیاز داریم؟
بسیاری از ایده هایی که در ذهن می پروریم اگرچه کارایی زیاد و قابلیت اقتصادی شدن دارند اما در دایره یک اختراع نمی گنجند. اختراع می بایست دارای سه گام نوآوری، ابتکار و کاربرد صنعتی باشد. هر یک از این سه کلمه شاید در ظاهر معنای خلاقانه بودن و منحصر بفرد بودن در کنار ارزش اقتصادی را داشته باشند، اما از منظر یک داور اختراع هر سه کلمه در محدوده تعدادی قانون، تبصره و ماده می شود که بند به بند ایده شما را مورد کنکاش قرار می دهد. لذا بسیاری از ایده ها هستند که پس از عبور از فیلتر قوانین ثبت اختراع در یکی از این سه کلمه متوقف شده و به مرحله ثبت نمی رسند. بر این اساس لازم است پیش از گذاشتن هزینه و زمان برای یک ثبت اختراع از ارزش ایده به جهت ثبت اطمینان حاصل کرد.

مشاوره ثبت اختراع چه مواردی را با ما در میان می گذارد؟
در مرحله اول مشاور از شما خواهد پرسید که چه ایده ای در ذهن دارید و شما می بایست ذیل شرح ایده، اهمیت آن را برایش شرح دهید. اطمینان داشته باشید که با فردی مشورت می کنید که هم در عرصه علمی و هم اختراع و نوآوری کاملا بر پایه و اساس ایده شما کاملا مسلط است. اگر موضوع شما از نظر مشاور فاقد قابلیت برای ثبت باشد در اولین مرحله مشاوره به شما اطمینان می-دهد که از ثبت ایده اجتناب کنید. در غیر اینصورت در مرحله دوم، مشاور شما را از پایگاه های بررسی و نحوه جست و جوی اختراع آگاه می نماید و از شما می خواهد تا کاملا از جدید بودن ایده اطمینان حاصل کنید. در وهله آخر پس از اطمینان مشاور از جنبه اختراع طرح شما، او مراحل ثبت، چالش ها و مسیرهای لازم برای ثبت اختراع را به شما اطلاع می دهد.
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ در صورت تایید، از این لینک وارد شده و پس از ثبت اطلاعات منتظر تماس دفتر مشاوره  باشید