پس از داوری اختراع (ملی یا بین المللی) و طرح صنعتی ممکن است در ارزیابی اولیه طرح شما رد شود. رد شدن اختراع عموما در بخش‌های گام نوآوری و ابتکاری رخ می‌دهد. کارشناسان و مخترعان با تجربه در تیم ایده نگار امیرکبیر به شما کمک می‌کنند تا بهترین درخواست تجدید نظر را تدوین و آماده کنید. از آنجایی که بازگرداندن نظر داور به رای مثبت کار ساده‌ای نیست، اعتماد کردن بر تجربه این تیم و استفاده از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های آن‌ها می‌تواند درصد تغییر رای نهایی را بالا برده و به شما کمک کند.