1400/11/04-16:44 کد خبر: 54
برگزاری وبینار آشنایی با مقدمات ثبت اختراع، در روزهای 9 و 11 بهمن 1400، توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و کانون پتنت ایران

 

برگزاری وبینار آشنایی با مقدمات ثبت اختراع، در روزهای 9 و 11 بهمن 1400، توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و کانون پتنت ایران
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

 

https://patentoffice.ir/workshop/291