مراحل ثبت PCT


تنظیم اظهارنامه بین المللی:

اظهارنامه به یکی از زبان­های مورد تائید وایپو (انگلیسی، روسی، فرانسه و آلمانی) و بر اساس پلتفرم استاندارد مرجع بین المللی تنظیم می­گردد.


ثبت اظهارنامه بین المللی:

اظهارنامه و مشخصات از طریق سایت وایپو ارسال می­گردد. بر این اساس از تاریخ حق تقدم (تاریخ ثبت اظهارنامه اول در کشور مرجع) 12 ماه فرصت داشته تا اقدام به ثبت یک اظهارنامه بین المللی (PCT) نمایید.


پرداخت هزینه بررسی اولیه:

بعد از ارسال اظهارنامه 30 روز مهلت داشته تا هزینه (حدود 140 فرانک سوئیس)، از طریق حساب­های بین المللی پرداخت گردد.


تائید و ارسال به یکی از مراجع بین المللی جستجو:

در صورتی که اظهارنامه و مشخصات صحیح و بر اساس استاندارد تنظیم شده باشد اظهارنامه جهت بررسی به یکی از مراجع بین المللی جستجو و به انتخاب متقاضی (هند، چین، روسیه و اروپا) ارسال می گردد.


پرداخت هزینه جست و جوی مقدماتی:

این هزینه بین 50 الی 5000 یورو بسته به اظهارنامه و مرجع انتخابی است.


جست و جوبی بین المللی مقدماتی:

در این مرحله یک مرجع جست و جوی بین المللی، پرونده متقاضی را بررسی و گزارش جست و جو و نظر کتبی خود را راجع به ادعاهای متقاضی اعلام می­نمایند.


انتشار بین المللی:

در این مرحله اظهارنامه بین المللی متقاضی به همراه ضمایم و همچنین گزارش جستجو و نظر کتبی مرجع بین المللی جستجو در سایت وایپو منتشر خواهد شد.


جستجوی بین المللی تکمیلی (اختیاری):

متقضای در صورت تمایل می­تواند درخواست جستجوی بین المللی تکمیلی داشته باشد. که بر اساس آن، ادعاهای او علاوه بر پایگاه داده­های بین المللی، در مجلات، مقالات، نشریه­های علمی مرتبط و ... نیز جستجو شده و مرجع بین المللی جستجو، گزارش جستجو و نظر کتبی خود را راجع به ادعاهای متقاضی اعلام می­نمایند.


فاز ملی:

پس از تسلیم اظهارنامه PCT و حداکثر 30 ماه از تسلیم اظهارنامه حق تقدم، فرصت وجود دارد تا جهت ثبت اختراع در کشورهای هدف اقدام شود. ذکر این نکته ضروری است که در صورت عدم اقدام متقاضی جهت ثبت ملی اظهارنامه در این مهلت 30 ماهه، ثبت اختراع مذکور در سایر کشورها در آینده امکان پذیر نیست.