اهمیت ثبت اختراع

اختراع ثبت شده دارای سندی با شماره ثبت است که پس از چاپ آن به مدت 20 سال و مشروط به پرداخت اقساط سالیانه، حفاظت از اختراع لازم الاجرا می­شود. این حفاظت به شکل موارد زیر است:

- حمایت از صاحب امتیاز اختراع پس از ثبت نهایی آن و اجازه بهره برداری از نتایج تلاش صرفا برای صاحب/صاحبان اثر.

- مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت، صادرات واردات، عرضه برای فروش و استفاده از فرآورده را بدست می آورد که بدین ترتیب، از ساخت، استفاده، عرضه برای فروش یا وارد کردن یک محصول یا فرآیند بر اساس اختراع ثبت شده بدون اجازه قبلی مالک آن جلوگیری به عمل می آید و شرایط مناسبی برای حضوری مطمئن در بازار ایجاد می شود.

- ذخیره به قصد عرضه برای فروش یا استفاده از فرآورده (در خصوص اختراعاتی که در رابطه با فرآورده می باشد).

- بعنوان مالک یک اختراع، صاحب اثر می­تواند حق استفاده از آن را به سایرین تفویض کند و در مقابل مبالغ و یا حق امتیاز دریافت نماید.

- ثبت اختراع باعث افزایش ارزش تجاری اختراع و در نتیجه افزایش سود بیشتر خواهد شد.

- امکان دسترسی به بازارهای جدید

- جلوگیری از فعالیت های تکراری 

- حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.

- در صورت تقلید و هرگونه سوء استفاده از اختراع امکان اقدام قانونی برای مالک اثر وجود دارد. مالک یا مالکین می توانند علیه هر شخصی که بدون اجازه به حقوقشان تعدی نماید در دادگاه اقامه دعوی کند.

- نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود، مگر این که کتباَ از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هر گونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.

- حمایت از طرح های صنعتی و ثبت آن افراد را به ابتکار و نوآوری تشویق می نماید و به آن ها انگیزه می دهد.

- امکان استفاده از مزایا و تسهیلات ارائه شده برای شرکت های فناور و دانش بنیان

- امکان بهره برداری از مزایای بنیاد ملی نخبگان

- تسهیل در پذیرش برای ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور

- امکان دریافت تسهیلات و مزایای صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

- امتیاز مثبت برای استخدام