مراحل ثبت اختراع


شرایط ثبت اختراع

برای ثبت کردن اختراع، مخترع باید همه مدارک هویتی خود که شامل کپی شناسنامه و‌ کارت ملی است را در سایت آپلود کند. لازم به ذکر است که مخترع حتما مالک اختراع نیست و گاهی اختراع با سفارش شخص دیگری انجام می‌شود که مالک اصلی اختراع است. در سیستم باید یک شخص به عنوان دریافت‌کننده اختراع تعیین شود تا تمام اطلاعات مهم با پیامک یا ایمیل به او ارسال شود. علاوه براین باید برای اختراع خود نامی هم انتخاب کنید و مشخصات فنی آن را هم در سامانه وارد کنید. حق ثبت یک قرارداد دو جانبه میان شخص ثبت‌کننده و دولت است و با ایجاد این قرارداد بر اساس قانون یک حق انحصاری بیست ساله به مخترع تعلق می‌گیرد.

در قدم بعدی باید اظهارنامه ثبت کنید تا با آن میزان پیشتیبانی حقوقی از اختراع را مشخص نمایید. اظهارنامه‌ی شما باید شامل ادعانامه، نقشه، شرح و توصیف و خلاصه باشد.

پس از ثبت مدارک منتظر نظر کارشناس بمانید تا به مرجع استعلام به جهت داوری اختراع، مدارک شما ارسال گردد.

پس از داوری و در صورت تائید، مراحل ثبت آغاز می­شود.

بعد از ثبت کردن اختراع، اداره مالکیت صنعتی موظف است که:

در خصوص ثبت اختراع یک بار آگهی منتشر کند

صدور گواهینامه ثبت

اصل رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بعد از بایگانی و دریافت هزینه مربوطه، به متقاضی تسلیم کند

با درخواست دارنده گواهی اختراع، ممکن است تغییراتی در محتوا و نقشه‌های اختراع و محدوده مورد حمایت ایجاد شود.

در نهایت لازم به ذکر است که مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه مدنظر قرار می‌گیرد.


هدف از ثبت اختراع

• موقعیت قوی بازار و مزیت رقابتی در نتیجه حق انحصاری که دیگران را از استفاده تجاری از اختراع ثبت شده باز می‌دارد.

• شروع برتر نسبت به رقبا که منجر به بازده سرمایه گذاری بالاتر می‌شود.

• گزینه‌های مختلف برای صدور مجوز یا واگذاری پتنت به سازندگان بالقوه.

• ارزش اضافی برای برند شرکت و شهرت سازمان شما.

• کاهش خطرات ناشی از نقض حقوق دیگران هنگام تجاری‌سازی محصولات شما. و

• افزایش توانایی برای دریافت کمک های مالی و/یا جمع آوری وجوه با نرخ بهره معقول.


ثبت یا عدم ثبت درخواست

عواملی که در تصمیم گیری برای ثبت یا عدم ثبت درخواست ثبت اختراع باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

 • آیا بازاری برای اختراع شما وجود دارد یا فکر می‌کنید که می‌توانید آن را ایجاد کنید؟

• جایگزین‌های اختراع شما چیست و چگونه با اختراع شما مقایسه می‌شود؟

• آیا اختراع برای بهبود یک محصول موجود یا توسعه یک محصول جدید مفید است؟ اگر چنین است، آیا با استراتژی تجاری شرکت شما مطابقت دارد؟

• آیا دارندگان مجوز یا سرمایه گذاران بالقوه ای وجود دارند که مایل به کمک به عرضه اختراع به بازار باشند؟

• اختراع شما  چقدر برای کسب و کار شما و رقبا ارزشمند است؟

• آیا "مهندسی معکوس" اختراع شما یا "طراحی پیرامونی" آن آسان است؟

• آیا سود مورد انتظار از یک موقعیت انحصاری در بازار هزینه‌های اخذ پتنت را توجیه می‌کند؟

• آیا تشخیص نقض حقوق ثبت اختراع آسان خواهد بود و آیا آماده هستید زمان و منابع مالی را برای اجرای حق ثبت اختراع خود سرمایه گذاری کنید؟